Training leiderschap

Leiderschap toon je wanneer je initiatief en verantwoordelijkheid neemt om een
verandering op gang te krijgen en dit door de betrokkenen wordt aanvaard. Van een
leidinggevende wordt verwacht dat hij echt en geloofwaardig is.


Authentiek leiderschap
Authentiek betekent echt, betrouwbaar, niet vervalst, geloofwaardig. Als je authentiek bent handel je vanuit dat wat je zegt, gelooft en denkt. Om binnen een bedrijf of organisatie mensen te kunnen binden, richting te geven en te motiveren is authenticiteit een voorwaarde. Wanneer een leidinggevende authentiek is kunnen anderen in vertrouwen
volgen.


Kun je authenticiteit ontwikkelen?

Ja. Een voorwaarde voor authenticiteit is dat je weet wie je bent en wat belangrijk voor je is. Daarnaast is het belangrijk dat je met een open blik naar jezelf kunt kijken. Openstaan voor feedback waardoor je jezelf beter leert kennen. Dit noemen we persoonlijke ontwikkeling. Omdat je in je communicatie altijd jezelf meeneemt is persoonlijke ontwikkeling een belangrijke rode draad door onze (NLP)-trainingen en de 1 op 1 coach-trajecten.

Ben jij klaar voor de stap?